Jan Paweł II – Inspiracje

Unikalny projekt, który powstał dzięki zaangażowaniu grupy przyjaciół i przekonaniu o słuszności głoszenia prawd moralnych i etycznych wśród młodzieży. Dobra wola, serce i talent tych ludzi sprawiły, że w sierpniu 2002  roku powstała piękna płyta zatytułowana „Jan Paweł II – Inspiracje”. Zawiera ona esencjonalne, opracowane teksty, które są fragmentami wypowiedzi Jana Pawła II przy różnych okazjach i w różnym czasie pontyfikatu Ojca Świętego. Teksty te są recytowane przez Krzysztofa Kolbergera i Ksawerego Jasieńskiego na tle nagrań łagodnej współczesnej muzyki jazzowej i popowej wykonywanej przez czołowych muzyków Warszawy.

Teksty te były konsultowane z moimi zaprzyjaźnionymi autorytetami moralnymi, co do istoty przekazu, jaką zawarł w nich Jan Paweł II.

Celem projektu jest za pomocą prostego języka i współczesnych koncertów popularyzowanie oraz przypominanie ogólnoludzkich wartości szczególnie niezbędnych współczesnemu społeczeństwu.

Jest to projekt poruszający uniwersalne problemy człowieka, takie jak: wolność, prawda, praca, tolerancja, kultura współczesna, poszanowanie drugiej osoby. Projekt ten dotyka problemów etycznych oraz przekazuje wskazówki, które dawał nam w swoich wypowiedziach nasz wielki rodak – Jan Paweł II.

W nagraniu płyty wzięło udział ponad 20 czołowych muzyków.

Uroczyste wręczenie płyty odbyło się 9 października 2002 r. w Watykanie, do którego udał się Piotr Rodowicz i Adam Kowalczewski, łódzki plastyk – autor okładki płyty.